Külalislahkus ja teenusdisain turismiettevõtjale

Külalislahkuse ja teenusdisaini e-kursus annab sulle häid soovitusi oma turismiteenuse käivitamiseks või juba toimiva teenuse parendamiseks. Moodul 5 on eraldiseisev osa, sobib nii ettevõtjale kui teenindajale klienditeeninduse baasteadmiste omandamiseks. Kursuseid võid läbida endale meeldivas järjekorras. Sissejuhatavad teemad leiad 1. moodulist.

E-kursusel osalemine registreeri endale kasutaja.

Tasuta

1. Minu teenus

Mis on oluline teenuse pakkumisel, mida selleks vajad ja kuidas planeerida tulusid ja kulusid.

Tasuta

2. Minu sihtrühm

Sihtrühma mõistmine aitab kujundada parema teenuse. Klienditeekonna kaardistamine ja väärtuspakkumise loomine.

Tasuta

3. Turundus

Turundusplaani koostamine, eesmärkide seadmine ja tulemuste mõõtmine.

Tasuta

4. Müügikanalid

Klientide leimine. Kus teha reklaami, millised on valikud?

Kursuse 1-4. mooduli 100% läbimisel saad genereerida koolitust läbiva tõendi. Kursuse 5. moodul on eraldiseisev ja selle läbimise eest saad eraldi tõendi.

Tasuta

5. Külalislahke teeninduse põhioskused

Kursus alustajale teenindajale.

Projekti nimi: Lõuna-Eesti kui turismisihtkoha piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine.
Rahastaja: Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutus, Euroopa Regionaalarengufond (ERDF).