Tagasiside ja tõend

Osalemise staatus
Ei osale
Hind
Tasuta

Palun täida järgnev küsimustik. Peale küsimustiku täitmist väljastatakse .pdf formaadis tõend e-kursuse läbimise kohta.

Kursuse teemad