1. Minu teenus

Osalemise staatus
Ei osale
Hind
Tasuta

Minu teenuse moodulis saad selgeks, millele peaksid teenuse pakkumisel oma fookuse sättima. Peatume ressursside planeerimisel ja riskide kaardistamisel. Mooduli lõpus vaatame üle teenuse hinnastamise ja loome esmase finantsprognoosi oma ettevõttele.

Siit moodulist leiad lisaks kogu koolituse sissejuhatava osa ja instruktsioonid edukaks läbimiseks.

Selle mooduli läbimisel:

  • Oskad sõnastada oma teenuse
  • Tunned põhi- ja kõrvalteenuse erinevust
  • Oskad planeerida resursse
  • Oskad kaardistada teenuse pakkumisega seonduvaid riske
  • Oskad arvutada oma teenuse hinna
  • Tead, kuidas planeerida tulusid ja kulusid

Teised moodulid

Tasuta

2. Minu sihtrühm

Sihtrühma mõistmine aitab kujundada parema teenuse. Klienditeekonna kaardistamine ja väärtuspakkumise loomine.

Tasuta

3. Turundus

Turundusplaani koostamine, eesmärkide seadmine ja tulemuste mõõtmine.

Tasuta

4. Müügikanalid

Klientide leimine. Kus teha reklaami, millised on valikud?

Tasuta

Tagasiside ja tõend

Kui moodulid 1-4 100% täidetud, saad siit tõendi õppe läbimise kohta

Tasuta

5. Külalislahke teeninduse põhioskused

Kursus alustajale teenindajale.