Klienditeekond

Klienditeekonna ülevaatamise eesmärk on luua sujuv teekond teenuse-toote tarbimiseks ning kõikides etappides pakkuda positiivset ja ühtset kliendikogemust. Kliendi teekonnas on oluline osa külastuse või ostu järgne kogemus.Kui Persoona on paigas, siis tuleb leida kõik tegevused, mida Persoona teeb, enne sinu teenuseni jõudmist, sinu teenuse kasutamise ajal ning peale teenuse kasutamist. Töö käigus leitakse, millised on erinevad kokkupuutepunktid ning läbi milliste kanalite kokkupuuted toimuvad.

Näiteks googeldab klient internetist mida teha Lõuna-Eestis, küsib infot sõbralt või lisab küsimuse mõnda Facebooki gruppi. Kuidas ta aga otsuseni jõuab? Kui kõik kokkupuutepunktid ja tegevused on paigas, siis hindame ka Persoona meeleolu erinevates punktides, et mõista paremini, mis on need kohad, kus võib tekkida muresid ja valusid? Nende punktide osas, kus on mured ja valud on suuremad, tuleb leida võimalusi kitsaskohtade parandamiseks,  lahenduste loomiseks. 

Allolevad klienditeekonna näidised ja töölehed aitavad Sul enda kliendi teekonda paremini kaardistada.